autoři

Igor Stravinskij

Igor Fjodorovič Stravinskij   (17/ 6/ 1882 - 6/ 4/ 1971)
Jeden z nejvýznamějších skladatelů 20. století, klavírista a dirigent. Narozen v Lomonosově v Rusku, žil také ve Francii a v USA. Jeho tvorba zásadně ovlivnila vývoj hudby, a to jak za jeho života, tak i po jeho smrti. Jednou z jeho nejvýraznějších vlastností byla verzatilita, se kterou proplouval mezi kompozičními styly a zároveň si zachovával jasný, osobitý rukopis.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Igor_Fjodorovič_Stravinskij


Petr Wajsar

Petr Wajsar (*1978)
Všestranný a vyhledávaný skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista, jehož tvorba sahá od symfonické hudby přes jazzové a popové skladby až po elektroniku. S nahrávkou svojí skladby „Emitgar“ reprezentoval Český rozhlas na Mezinárodní tribuně skladatelů 2001, jeho skladba „Drum'n'Berg“ získala cenu posluchačů v kompoziční soutěži Nuberg 2007 a umístila se v semifinále soutěže ISC 2008. Je držitelem ceny OSA „Nejhranější mladý skladatel vážné hudby za rok 2008“.
www.wajsar.com

Petr Wajsar o své nové skladbě Průzračný svět
Skladba "Průzračný svět" pro obsazení Žalmové symfonie, ženský sbor a recitátorku nese název podle sbírky básní Míly Tomášové. RNDr. Míla Tomášová byla uznávanou praktikující jóginkou, a podle mnoha zdrojů dosáhla během své praxe stavu mysli, označovaného v buddhistických naukách jako "osvícení". Narozdíl od známých liturgických textů, využítých ve skladbách Stravinského, je charakter básní Míly Tomášové těmto textům přímým protikladem, přestože se jejich tématika pohybuje ve stejně silném duchovním poli. Pro ztvárnění těchto textů jsem proto zvolil charakter, který je, stejně jako text, protikladem hybných pasáží Stravinského skladeb. Obsazení jeho orchestru jsem využil především k barvám jemným a pomalu se proměňujícím, které by neměly přehlušovat jemné poselství myšlenek textu. Výběr básní pochází z většiny básnických období života autorky a je seřazen od básní ze středního věku přes básně z mladých let; v závěru skladby zazní opět básně z věku pozdního. Skladba má podle tempa provedení 18 - 20 minut.


Míla Tomášová
RNDr. Míla Tomášová (1920-2001)
Narodila se 24. září 1920 v malé moravské vesničce. Odlehlý kraj a časté toulky po lesích a polích jí dávaly možnost blízkého kontaktu s přírodou. Po promoci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracovala ve výzkumu a později jako klinická mikrobioložka. Náboženskou a jógovou filozofií se zabývala od mládí. První duchovní ponoření - samádhi - zažila, jak ve své knize vypráví, již ve čtyřech letech. Od tohoto zážitku stále pociťovala Boží přítomnost v sobě i všude kolem.
Svoje duchovní zkušenosti popsala v knihách Za čas a prostor, Třpyt prázdna, Světlo vědomí, Vnitřní pramen či ve sbírce mystických básní Průzračný svět. Se svým manželem Eduardem Tomášem se podílela na řadě knih a přednášek, např. na knize Praxe jógové filozofie, Po stopách zlatého věku a jiných. Je také autorkou mnoha filozofických promluv, zachycených na zvukových a audiovizuálních nosičích.
Knihy Míly Tomášové jsou psány z intuice, jež vyvěrá z otevřeného vědomí všejednoty. Proto představují nejhlubší jógovou či mystickou nauku a promlouvají přímo k srdci. Jejich charakteristickým rysem je harmonické prolínání vnitřního a zevního života, vyhlazení rozdílu mezi duchovnem a materiálnem. Přítomnost několika významových rovin v autorčiných textech je dokladem jejího autentického smyslu pro tlumočení duchovních zkušeností podle různých úrovní chápání čtenářů. Ve svých pracích autorka dociluje podivuhodného souladu výjimečné obsahové sdělnosti s vzácně osobitou a oduševnělou volbou výrazových prostředků.
Slovesný styl Míly Tomášové se vyznačuje neobyčejným vyprávěčským uměním a přirozenou lehkostí, darem nacházet působivé analogie, jemné metafory a přiléhavá podobenství pro vyjádření ryzích duchovních pravd i těžko popsatelných spirituálních zážitků.
www.avatar.cz


patneři
loga parnterů
mediální patneři
loga mediálních partnerů